Registrácia

Ďalšie informácie

Modul Ďalšie informácie pozostáva z mnohých informačných zdrojov verejne dostupných na internete alebo publikovaných inde. Obsahuje odborné, vedecké a výskumné články a štúdie od autorov z oblasti pedagogiky, psychológie a medicíny. Jedna sekcia je venovaná legislatíve, ďalšia odkazuje na poradenské centrá a prax odborníkov, ktorí sa venujú deťom s poruchami správania. Pre inšpiráciu môžu slúžiť aj odkazy na zahraničné stránky a odborné materiály.

Pedagogickým zamestnancom a študentom tento modul poskytuje prehľad o aktuálnych vedeckých a výskumných poznatkoch z oblasti porúch a problémov v správaní detí.

Legislatíva

Centrá pomoci na Slovensku

Inšpirácie zo zahraničia

Vedecké a odborné publikácie

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.