Registrácia

Teoretický modul

Teoretický modul ponúka interdisciplinárny prehľad odborných a vedeckých poznatkov o poruchách správania a problémov v správaní detí z liečebnopedagogickej perspektívy.

Cieľom modulu je priblížiť informácie o poruchách správania, predstaviť ich v kontexte holistického prístupu k dieťaťu a k jeho rodine. Pedagógovia a iní odborníci v pomáhajúcich profesiách, študenti ako i samotní rodičia môžu na základe týchto materiálov lepšie porozumieť psychologickým, medicínskym a pedagogickým aspektom problémového správania detí. Modul poskytuje informácie o prevalencii (výskyte) a klasifikácii porúch správania. Informácie v teoretickom module pomôžu v orientácii v endogénnych a exogénnych príčinách porúch správania. Modul popisuje konkrétne problémy a nahliada na ne komplexne, v kontexte príčin, rizikových faktorov, vývinových potrieb, ako i zdrojov pomoci.

Publikácia Teoretické východiská porúch správania je vysokoškolskou učebnicou, ktorú editovala Erika Tichá. Autorky (Erika Tichá a Barbora Kováčová) v nej ponúkajú informácie o poruchách správania zo všeobecného hľadiska, Rozoberajú agersívne správanie ako i dôsledky porúch správania v školskom a domácom prostredí. Vďaka tejto publikácii sa čitatelia môžu zorientovať v klasifikácii porúch správania a ujasniť si kľúčové pojmy tejto problematiky.

Bibliografický odkaz:

TICHÁ, E. (Ed.). 2015. Teoretické východiská porúch správania. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 128 s. ISBN 978-80-223-3994-0.

STIAHNUŤ PDF - Teoretické východiská porúch správania

 

Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 1 je vysokoškolská učebnica, ktorá sa zameriava na problémové správanie detí v ranom a predškolskom veku.

 

Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2 je vysokoškolská učebnica orientovaná na poruchy správania v mladšom a staršom školskom veku a v období adolescencie. Autorkami jednotlivých kapitol sú Katarína Majzlanová, Petra Mitašíková, Zuzana Fábry Lucká a Ivana Lištiaková.

Bibliografický odkaz:

LIŠTIAKOVÁ, I. (Ed.). 2015. Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 65 s. ISBN 978-80-223-3995-7.

STIAHNUŤ PDF - Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2

 

 

OHODNOTIŤ MODUL

 
Po bezplatnej registrácii si môžete stiahnuť dokumenty týkajúce sa modulu.

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.