Registrácia

Centrá pomoci na Slovensku

Ozvite sa nám, ak vaša organizácia alebo poradenské centrum poskytuje pomoc deťom s poruchami správania, ich rodinám, či podprou pre školu. Link na vaše zariadenie radi uverejníme v tejto sekcii webového portálu.

Zoznam vybraných poradenských centier

CENTRÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva na Slovensku

CENTRÁ VČASNEJ INTERVENCIE

Centrá včasnej intervencie

DIAGNOSTICKÉ CENTRÁ

Diagnostické centrum pre deti v Bratislave - Slovinská 1, Bratislava - Trnávka - Diagnostické centrum je v zmysle zákona 245/2008 Z.z. a vyhlášky 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach špeciálne výchovné koedukované zariadenie s nepretržitou prevádzkou pre deti od 3 do 15 rokov.

Diagnostické centrum - Trstínska 2, Bratislava - Záhorská Bystrica

LIEČEBNO-VÝCHOVNÉ SANATÓRIÁ

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium - Dialničná 1, Senec - Odborná pomoc chlapcom a mladistvým vo veku 8-18 rokov s poruchami správania, učenia a emocionálneho a sociálneho vývinu.

Liečebno-výchovné sanatórium - Hrdličkova, Bratislava

 

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.