Registrácia

Metodický modul

Obsahom metodického modulu sú materiály týkajúce sa prístupov a stratégií – terapeuticko-výchovných intervencií, primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie problémov v správaní detí. Modul rozpracováva pedagogicko-psychologické prístupy k modifikácii problémového správania. Poskytuje metodické materiály, zamerané primárne na rozvoj sociálnych kompetencií ako jednej z významných možností podpory pri zvládaní problémového správania detí. Prostredníctvom tohto modulu si odborníci, rodičia a študenti môžu osvojiť možnosti prístupov a riešení pri jednotlivých formách problémového správania detí.

 

Publikácia  Bez rozdielov je metodickou príručkou určenou pre pedagógov v materskej škole a ich spolupracovníkov, ktorí pracujú v heterogénnych triedach vzhľadom na vek. Je určená pre všetkých, ktorí majú záujem si prečítať hry, ktoré sú jednoduché nielen na prípravu, ale aj po časovej stránke.

Bibliografický odkaz:

KOVÁČOVÁ, B. 2016. Bez rozdielov: Skupinové aktivity na podporu vnímania inakosti v materských školách v kontexte inkluzívneho vzdelávania. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. 80 s. ISBN 978-80-223-4159-2.

STIAHNUŤ PDF - Bez rozdielov

 

Vysokoškolská učebnica Liečebnopedagogické intevencie pri poruchách správania detí prináša pohľad liečebných pedagógov a liečebnopedagogických terapií (arteterapie, muzikoterapie, terapie hrou, dramatoterapie, biblioterapie, psychomotorickej terapie, terapie s bábkou, ergoterapie a terapie v multisenzorickom prostredí) na riešenie problémového správania detí rôzneho veku.

Bibliografický odkaz:

LESSNER LIŠTIAKOVÁ, I. (Ed.). 2017. Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 174 s. ISBN 978-80-223-4454-8.

STIAHNUŤ PDF - Liečebnopedagogické intevencie pri poruchách správania detí.

 

 

 

OHODNOTIŤ MODUL

 
Po bezplatnej registrácii si môžete stiahnuť dokumenty týkajúce sa modulu.

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.