Registrácia

Moduly

Obsahom projektu sú rôzne materiály (učebnice, metodiky, vedecké články), rozdelené do štyroch vzdelávacích modulov: teoretický modul, diagnostika, metodiky a ďalšie zdroje. Nájdete v nich informácie o potrebách detí s poruchami správania a možnostiach pomoci. Materiály sú založené na liečebnopedagogickom prístupe k deťom s poruchami správania. Cieľom vzdelávacích modulov je v štrukturovanej forme vysvetliť podstatu porúch správania detí a pomôcť pedagógom a rodičom v efektívnom zvládaní náročných výchovných situácií.

Teoretický modul poskytuje základné informácie o poruchách správania a problémov v správaní detí z liečebnopedagogického hľadiska.

Diagnostický modul oboznamuje so stratégiami pri identifikácii problémov v správaní dieťaťa s cieľom odhalenia potrieb dieťaťa, jeho rodiny a širšieho okolia.

Metodický modul je orientovaný prakticky, obsahujú možnosti pomoci, príklady efektívnych intervencií pre učiteľov, rodičov a odborných pracovníkov.

Ďalšie informácie sú zhrnutím mnohých informačných zdrojov, ktoré sa venujú problematike porúch správania.

 

OHODNOTIŤ MODULY

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.