Registrácia

O projekte

Projekt č. 067UK-4/2015 E-learningové vzdelávacie moduly k problematike porúch správania u detí   je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Trvanie projektu: 2015-2017

Riešiteľ projektu: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Ciele projektu

Cieľom projektu je zhrnúť existujúce poznatky o poruchách správania a emócií u detí z domácej a zahraničnej literatúry. Okrem vedeckých publikácií projekt prináša aj odborné metodiky s príkladmi dobrej praxe, ktoré slúžia ako inšpirácia pre odborníkov, študentov a rodičov.

Prejsť na jednotlivé moduly

 

Výskumná časť projektu

Zaujíma nás Váš názor na ponúkané materiály, ich využiteľnosť v praxi, zrozumiteľnosť a kvalitu. Sme zvedaví na Vaše skúsenosti s použitím metodík.

Vyplnením evaluačného dotazníka prispejete k hodnoteniu projektu a zlepšeniu kvality vzdelávacích modulov.

Ohodnotiť vzdelávacie moduly

 

Priebeh projektu

 

Čo nás čaká v najbližšom období

 

apríl 2016

február 2016

Tvorba materiálov Metodického modulu

Evaluácia Teoretického a Diagnostického modulu

 

Rok 2015

 

september 2015

august 2015

jún 2015

apríl 2015

Tvorba materiálov Diagnostického modulu

Tvorba materiálov Teoretického modulu

Príprava podkladov

Začatie riešenia projektu

 

Rok 2014

 

apríl 2014

január 2014

Podanie žiadosti KEGA

Vytvorenie projektového tímu

 

Rok 2013      

     

október 2013

Vznik myšlienky projektu na základe požiadaviek praxe

 

Projekt

Tento projekt je zameraný na podporu kompetencií odborníkov, študentov a rodičov v práci s deťmi s poruchami správania.

Newsletter

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

©2020 Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - všetky práva vyhradené.